Felt Mini Stocking White
Pre-order
White Felt Angel Dec
Pre-order
Tomte Flat Grey
Pre-order
Tomte Flat Red
Pre-order
Tomte Little Grey
Pre-order
Tomte Little White
Pre-order
White Embroidered Balls
Pre-order
Big Tomte Grey Hat
Pre-order
Big Tomte Red Hat
Pre-order
Polar Bear with Scarf
Pre-order
Star Tomte

Star Tomte

$3.95

Pre-order
Teeny Tiny Fluffy Angel
Pre-order
Teeny Tiny Tomten
Pre-order
Tomte Flat White
Pre-order